Voorwaarden en lesgeld

Algemeen

 1. Elke belangstellende kan gebruik maken van 1 gratis proefles. Dit geldt voor alle lessen.
 2. Bij de jeugdlessen mogen de ouders alleen tijdens de proefles in de zaal blijven kijken.
  Na de proefles dienen ouders buiten de zaal te wachten.
 3. Wijzigingen lessen: overschrijving naar meer lessen/minder/andere lessen dient per mail te worden doorgegeven. Mondelinge mutaties en/of verzoeken worden bij de groepsdocenten niet in behandeling genomen. Dit i.v.m. de administratieverwerking.
 4. In de (basis) schoolvakanties en op nationale feestdagen zijn er GEEN lessen.

Lesgeld

 1. Bij inschrijving wordt eenmalig € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Het lesgeld wordt maandelijks geïncasseerd via automatische incasso in de laatste week van de maand en bij vooruitbetaling. Bij herhaaldelijk storneren zal Cladans € 4,50 administratiekosten in rekening brengen.
 3. Indien stelselmatig geen lesgeld geïncasseerd kan worden zonder opgave van reden, 
behoudt Cladans zich het recht voor uiteindelijk een cursist te weigeren tot de lessen.
 4. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lesgeld bij uitval van lessen door overmacht. Wel zal Cladans haar best doen om de gemiste lessen in te halen of op een andere manier de lessen aan te bieden.
 5. In de zomervakantie is er geen les en wordt geen lesgeld doorberekend. Met de laatste incasso voor de vakantie eind juni, vindt een verrekening plaats van het lesgeld m.b.t. de a.k. maand en aanvang van het nieuwe seizoen.
 6. Er is een opzegtermijn van toepassing van 1 kalendermaand.
 7. Beëindiging van een abonnement kan uitsluitend schriftelijk of per mail plaatsvinden.
 8. Langdurige ‘bevriezing’ van het lesgeld is uitsluitend mogelijk bij medische ingrepen, operaties, zwangerschap.
 9. Aan kortdurende ‘bevriezing’ van het lesgeld zoals bij blessures zit een maximum van 3 maanden.
 10. Gemiste lessen kunnen op een later tijdstip ingehaald worden.
 11. Bevriezing van het lesgeld dient te worden aangevraagd via de mail. Mondelinge verzoeken/mutaties worden niet verwerkt.

Tarieven jeugd

MiniMoves tot 4 jaar (les 45 minuten)

1 les per week/1 kind € 20,25
1 les per week/2 kinderen* € 25,25

*het gaat hier om kinderen die actief deelnemen aan de les.

Kids Dance, Experimental, Hip Hop 5/8 jaar (les 45 minuten)

1 les per week € 20,25 per maand
2 lessen per week € 25,25 per maand
3 lessen per week/onbeperkt € 28,75 per maand

Fusion Dance, Demo teams en Hip Hop (les 1 uur)

1 les per week € 22,25 per maand
2 lessen per week € 27,25 per maand
3 lessen per week/onbeperkt € 30,75 per maand

De Kidslessen/hiphop worden in principe ingedeeld op leeftijd, maar er wordt ook gelet op de motorieke ontwikkeling van het kind. Het kan daarom voorkomen dat een kind opstroomt naar een andere groep of dat hij/zij meerdere lessen per week kan volgen.

Tarieven volwassenen

Total Dance Workout, Zumba Gold, Shape up, BalanZ, PowerWalk en HIIT.
(of een combinatie hiervan (les 1 uur)

1 les per week € 26,25 per maand
2 lessen per week € 35,25 per maand
3 lessen per week/onbeperkt € 40,75 per maand

G-Dans (les 45 minuten)

1 les per week € 20,25 per maand

STRIPPENKAART VOLWASSENEN

Als je af en toe een extra les wilt volgen, is er ook de mogelijkheid om naast de vaste les een strippenkaart te kopen voor 5 lessen a €45,00. Vraag gerust de docent naar deze mogelijkheid.

INHAALLESSEN VOLWASSENEN

De cursist schrijft zich in voor een vaste les. Bij verhindering kan de les altijd worden ingehaald binnen 3 maanden. Ook kan gekozen worden voor een andere lessoort (b.v. een Total Dance Workout kan ook worden ingehaald bij de Shape up of BalanZ.)

Overig

 1. CLADANS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures voor, tijdens en na de les.
 2. CLADANS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van persoonlijke
  eigendommen voor, tijdens en na de les.
 3. CLADANS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens activiteiten buiten de lessen om (dansdemonstraties, kamp enz.)
 4. Iedere cursist van CLADANS draagt tijdens de les gymschoenen (of vergelijkbaar) en in de 
 bidons wordt uitsluitend water toegestaan (geen frisdrank e.d.). Het nuttigen van snacks tijdens de lessen wordt niet toegestaan in de zaal.
 5. Het is tijdens de jeugdlessen niet toegestaan mobiele telefoons te gebruiken.
 6. Iedere cursist van CLADANS wordt geaccepteerd en gerespecteerd zoals hij/zij is. 
Pesten en buitensluiten van een ander wordt voor, tijdens en na de les NIET geaccepteerd.
 7. Foto- en videomateriaal van de cursisten van CLADANS kan worden gebruikt voor social media of andere doeleinden. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen maakt.
 8. CLADANS behoudt zich het recht voor de les te annuleren bij 2 deelnemers of minder.
 9. CLADANS behoudt zich het recht voor de voorwaarden en het lesgeld op elk moment aan te passen.

November 2023

Klik hier om de algemene voorwaarden te open in .PDF

 • Eerste (proef)les gratis!
 • Gedreven enthousiast team
 • Gevarieerd lesaanbod voor jong en oud
 • Opzegtermijn van 1 kalendermaand
 • Scherpe tarieven
 • Altijd gezellig

Lees meer over Cladans