Terug naar alle nieuwsberichten

do 1 okt 2020Demoteam richtlijnen.

Om een duidelijk beeld te krijgen waar een demoteam voor staat bij Cladans, hebben we richtlijnen geformuleerd, zodat het voor iedereen duidelijk is.

 1. Iedereen die nieuw in de groep komt, krijgt een ‘proeftijd’ van 2 maanden om zodoende van beide kanten te bekijken of het klikt en er voldoende groeipotentie in de danser zit.
 2. Bij deelname aan het demoteam wordt verwacht dat er minimaal 2x wordt gedanst in de week en verplicht( 3e uur)techniekles volgt.
 3. Het gaat om een selectie. Daarom wordt er verwacht dat iedereen elke week aanwezig is, m.u.v. ziekte/vakantie. Verhindering graag tijdig doorgeven.
 4. Er wordt verwacht dat iedereen op tijd in de les aanwezig is (incl. bidon met WATER).
 5. Bij elke (sport)selectie gaat het om talent, ontwikkeling, inzet en mentaliteit. Dit geldt ook voor het demoteam en hier wordt dan ook op gelet in elke les( sen) waar het kind aan deelneemt.
 6. Er wordt 2x per jaar bekeken of een kind in de groep kan blijven, nl. voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie.
 7. Blessures of andere klachten. Hier wordt rekening mee gehouden. Als er serieuze klachten/blessures zijn, dan horen we dit graag vooraf (b.v. via een briefje) van de ouders/verzorgers.
 8. Iedereen in de groep wordt geaccepteerd en gerespecteerd zoals hij/zij is. Pesten, negeren en buitensluiten van een ander wordt voor, tijdens en na de les niet geaccepteerd.

 

 • Eerste (proef)les gratis!
 • Gedreven enthousiast team
 • Gevarieerd lesaanbod voor jong en oud
 • Opzegtermijn van 1 kalendermaand
 • Scherpe tarieven
 • Altijd gezellig

Lees meer over Cladans